Graasland

Graasland verdeelt en heerst

Bij de begrotingsbesprekingen in het Egmontpaleis heeft de regering een akkoord bereikt. De precieze details volgen morgen, maar de kans is groot dat de verhoging van de dieselprijs van de baan is. De minimumbelasting op grote bedrijven zou er wel komen.

Het kernkabinet ondernam sinds 13.30 uur een nieuwe poging om een akkoord te vinden over de begroting. Gisteren zaten de toponderhandelaars heel dicht bij een akkoord, maar dat sprong op het laatste moment alsnog af. Nu is het dan toch gelukt en voor morgenvroeg is een persconferentie gepland om het akkoord toe te lichten.

Voor dit jaar heeft de regering 750 miljoen euro gevonden en voor volgend jaar zelfs 2,4 miljard.

Er is al een en ander uitgelekt over de maatregelen die op de tafel liggen. Zo lijkt er een consensus te bestaan over een zogenoemde "fairness"-taks, een minimumbelasting voor grote en multinationale ondernemingen die geen belastingen betalen en toch dividenden uitkeren. Een derde van die inkomsten zou naar de kmo's gaan, die hun systeem van notionele intrest versterkt zien door een verhoging van de toeslag.

Voorts zou ook gedacht worden aan de verhoging van accijnzen die reeds geruime tijd ongewijzigd gebleven zijn, zoals die op alcohol. Ook voor sigaretten zou er een verhoging komen en wie een advocaat raadpleegt, moet vanaf volgend jaar btw betalen. De verhoging van de accijnzen op diesel met 0,01 euro per liter - een halve euro op een volle tank - komt er onder druk van Open VLD niet.

Ook de beperking van de kinderbijslag tot de leeftijd van 23 jaar, tegenover 25 jaar nu, komt er niet. Wel zou de schoolpremie verminderd worden, eerst met 15 procent en dan nog eens met 15 procent.

Daarnaast zou er ook een belasting komen op intercommunales die commerciële activiteiten ontplooien, iets dat voor de PS moeilijk lag. 

Graasland aan de Nijl

Drie Midden-Oostenverslaggevers over hun aanpak. VRT-journalist Rudi Vranckx bekent: ’Bij het begin van de revolutie in Egypte waren we niet objectief. Daarom zijn we teruggegaan.'

De veranderende dynamiek in de Arabische wereld heeft het Westen wakker geschud, maar daarbij rijst meteen ook de vraag: doen de media aan goede verslaggeving? Of zijn het een bende oplichters? 

Graasland verzandt!

De internationale steun voor de oppositie tegen het regime van de Syrische president Bashar al-Assad is afgenomen. In de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties steunden nog 107 landen de oppositie tegenover 133 vorig jaar. 

Maar de steun voor de Syrische Nationale Coalitie die de tussenregering zou moeten gaan vormen, neemt af. Alle landen van de Europese Unie stemden voor de resolutie, maar twaalf landen stemden tegen en maar liefst 59 landen onthielden zich van stem. Er is een stijgende vrees voor radicalisering binnen de vrijheidsvechters. Zo zouden steeds meer mensen zich bij het moslimfundamentalistische Al Nusra aansluiten. 

Gaasland danst Graasland

"Ik ben vooral verrast door de pirouettes die Open VLD de laatste jaren heeft gemaakt." Zo heeft N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts in "Terzake" gereageerd op de communautaire koerswijziging van de Vlaamse liberalen. Bart Somers (Open VLD) verweet Weyts in een geanimeerd debat dat hij en zijn partij weigeren om zich constructief op te stellen.

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten opperde gisteren om de pariteit, de grondwettelijke evenwichten tussen Vlamingen en Franstaligen te laten vallen. Ze wil meer kijken naar de inhoud bij het vormen van coalities. Eerder liet ze ook al weten af te zien van het confederalisme en te kiezen voor een federaal België. 

Hup! Graasland truc!

De Christelijke Onderwijscentrale (COC) heeft nog veel bedenkingen bij het akkoord over de hervorming van het secundair onderwijs dat de Vlaamse regering bereikte. "We vrezen dat de hiërarchie tussen de diverse scholen niet verdwijnt. Voorts denken we dat de Vlaamse regering een politiek compromis heeft gesloten en dat de belangrijkste besluiten verschoven zijn naar 2016", zegt secretaris-generaal Jos Van Der Hoeven. 

Bron: De Redactie

Graasland maakt er gehackt van.

Hackers kraken een persoonlijk mailadres van Elio Di Rupo en sturen hun buit per cd-rom naar de Vlaamse krant De Morgen. De eerste minister twijfelt of hij een klacht wil indienen.

De gestolen mails, zo schrijft De Morgen, zijn afkomstig van een persoonlijk SkyNet-adres van Di Rupo en zijn geschreven in de periode 2004 – 2008. Hij was in die periode voorzitter van de PS en was ook tussen 2005 en 2007 Waals minister-president.

Niet alleen mails van Di Rupo werden aangetroffen op de cd-rom die naar de redactie werd gestuurd. Ook zes andere gekraakte mailaccounts waren present, waaronder die van een algemeen mailadres van de PS, een senator van die partij en een zakelijk contact bij de Nationale Bank.

Di Rupo reageert geschokt op de diefstal, maar heeft voorlopig nog geen aanklacht ingediend. “Het gaat om een diefstal van privégegevens. Ik heb geen idee wie daarachter kan zitten", zegt hij in een reactie. 

Bron: ZD Net

Een Graasland met!

Rudolf Scherpereel (N-VA), economieschepen te Kortrijk, heeft de uitbater van frituur Grand Place op de Grote Markt gevraagd een andere naam te kiezen voor zijn zaak.

Dat meldt de krant Het Nieuwsblad. "Of het niet wat Vlaamser kon", zou het geklonken hebben.

Logisch. Onze markt heet toch ook niet Grand Place?
Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld)


"Kortrijk is de stad van de Guldensporenslag, dan moet je toch niet voor een Franse naam kiezen?", verdedigt schepen Scherpereel zijn tussenkomst. Uitbater Tony Verhaeghe volgde de visie en veranderde de naam van zijn zaak: frituur Grand Place werd Grote Markt. De naamsverandering stoort hem niet, "zolang de zaak maar draait". "Grote Markt, Het Kotje of Grand Place, dat maakt niets uit." Een telefoontje van de schepen had hij wel niet verwacht, aldus Verhaeghe. 

Bron: De Morgen

Graasland tapt uit een ander vaatje

In een interview met De Standaard stelt Mieke Vogels, Vlaams parlementslid voor Groen, voor om de zorgcentiemen in te voeren. 

De zorg wordt afgebouwd, vindt Mieke Vogels (Groen), die deze week in het Vlaams parlement nog in de clinch ging met minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

‘We zijn de verzorgingsstaat aan het afbouwen. Kijk maar naar de wantoestanden in de rusthuizen. Dat heeft te maken met wanbeheer, maar ook met een gebrek aan omkadering en financiering. Ik ken een rusthuis waar per nacht maar een beperkt aantal lakens mogen worden ververst. Als mensen zich bevuilen, wordt het laken vaak omgedraaid. Mensonwaardig. Het is de taak van de overheid om een goede zorg voor de kwetsbaarsten onder ons mogelijk te maken. En het is een fictie dat je dat zonder geld kunt doen. We zullen aan de mensen duidelijk moeten maken dat er meer middelen nodig zijn..’

U wil de belastingen verhogen?

‘Heel duidelijk. Ik weet dat de hardwerkende Vlaming vandaag vindt dat hij ocharme al genoeg belastingen betaalt. Maar ik pleit voor de invoering van zorgcentiemen, een inkomensgebonden bijdrage bovenop de belasting om de zorg in Vlaanderen op peil te kunnen houden.’ 

Bron: De Standaard

Pieter gepieker

ANTWERPEN - Schrijver Tom Lanoye haalt in een opiniestuk fel uit naar N-VA-voorzitter en toekomstig Antwerps burgemeester Bart De Wever.
De N-VA-voorzitter verklaarde gisteren dat hij niets voelde voor het voorstel van Behoud de Begeerte en een 30-tal kunstenaars, om het Pieter De Coninckplein om te dopen naar het Herman De Coninckplein, naar de dichter die in 1997 overleed. 'Ik heb zelden een dergelijk idioot voorstel gehoord', stelt de toekomstige burgemeester.

Behoud De Begeerte betreurde gisteren al dat De Wever het voorstel enkel zag als een aanval op zijn gedachtegoed en zijn symbolent. "De Wever ziet enkel het negatieve, het positieve in ons voorstel is hem geen woord, geen gedachte, geen commentaar waard", aldus de organisatie in een persbericht.

Ook Tom Lanoye, een van de kunstenaars die het voorstel van Behoud de Begeerte steunt, hekelt de reactie van De Wever. Hij haalt in een opiniestuk zwaar uit naar de toekomstige burgemeester van Antwerpen. 

Bron: De Standaard

Coma cameleon

"De Vlaamse economie walloniseert", zo luidt het schrikbeeld dat Bart De Wever ophangt na de aangekondigde sluiting van Ford Genk. Volgens de N-VA-voorzitter gaat Vlaanderen langzaam maar zeker Wallonië achterna. "Met een steeds groter overheidsbeslag, een toename van scherpe vakbondsacties, een negatieve sfeerschepping ten opzichte van de ondernemers en een toenemend aantal mensen dat afhangt van vervangingsinkomens", zo schetst De Wever. "Dat beeld is totaal onjuist", vindt sp.a-voorzitter Bruno Tobback. 

Inhoud syndiceren

© 2012-2020 • Rent-A-Mole • In pictura talpae veritas

Comments