Cartoon van de dag

Zonneslag

Vlaanderen moet een “bad bank” oprichten voor de schuld die veroorzaakt is door de steun aan zonne-energie. Dat is de essentie van een voorstel van Johan Vande Lanotte (sp.a) om de stijging van de elektriciteitskosten te beperken.

Vorige week bleek uit berekeningen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) dat de elektriciteitsrekening vanaf 2016 met 30 procent kan stijgen. Dat komt omdat de Vlaamse overheid in het verleden heeft beslist om de subsidiekosten door te rekenen aan de verbruiker. 

Bron: Cartoon P-Magazine

Ban-saai

.

Geen(s) gêne.

Ontslagnemend minister van Financiën Koen Geens (CD&V) wil er alles aan doen zodat de Arcopar-coöperanten hun geld zouden terugkrijgen. Dat heeft hij gezegd in "Terzake". De minister stapt naar het Europees Hof van Justitie om de uitspraak van de Europese Commissie aan te vechten, maar vindt dat daarnaast een juridisch sluitende oplossing hoog op de agenda van de regeringsonderhandelingen moet staan.


De Europese Commissie heeft met haar beslissing vanmiddag een stevige streep door de bestaande Arco-regeling gezet. Volgens Europa zijn de 800.000 coöperanten geen spaarders, zoals de regering steeds aangaf, maar wel aandeelhouders. Dat de Commissie de staatswaarborg nu aan flarden schiet, betekent dat de coöperanten in principe hun geld kwijt zijn.

Bron: Cartoon P-Magazine

Lijken uit de kast

De federale regering moet op zoek naar een extra van 1,9 miljard euro. Dat blijkt uit het rapport van het monitoringcomité, dat toeziet op de evolutie van de ontvangsten en de uitgaven van de Staat. Volgens het comité is dat te wijten aan lagere fiscale inkomsten. Als België het begrotingstekort op 2,15 procent wil brengen, zullen er bijkomende maatregelen moeten komen. 

Het tekort is opvallend, want in maart dit jaar was er nog een kleine begrotingscontrole en toen was er geen sprake van een tekort. Dat er in 3 maanden tijd plots een gat van 1,86 miljard euro is opgedoken, komt volgens het monitoringcomité door een lagere inschatting van de inkomsten uit belastingen.

Begin dit jaar werden de fiscale ontvangsten geschat op 110 miljard, nu blijken die te zullen terugvallen tot 108 miljard euro. De voorafbetalingen leveren naar schatting 660 miljoen euro minder op en de bedrijfsvoorheffingen komen 435 miljoen euro lager uit. De staat heeft ook zo'n 569 miljoen euro moeten betalen in gerechtelijke dossiers. Met deze cijfers stevenen we af op een begrotingstekort van 2,7 procent.

Bron: Cartoon P-Magazine

De Electrabel aangebonden

Energieleverancier Electrabel probeert de doorgevoerde prijsverlagingen voor elektriciteit teniet te doen.

Dat zegt ook uittredend minister van Economie en Consumentenzaken Johan Vande Lanotte dinsdag, nadat De Morgen afgelopen weekend hierover berichtte. Het zou gaan om een prijsverhoging van 10 à 15 procent voor basiscontracten. "Een verwerpelijke strategie", klinkt het bij Test-Aankoop.
"Ik heb een zeer groot gevoel van déjà-vu", aldus Vande Lanotte. "In 2007 werden tien dagen na de verkiezingen eveneens de prijzen verhoogd. Vandaag doet zich hetzelfde scenario voor. Alleen is het nu niet de bedoeling dat we er nog eens zes jaar over gaan doen om deze verhogingen recht te zetten." 

Bron: Cartoon P-Magazine
Inhoud syndiceren