Cartoon van de dag

We alzheimer er nog niet!

Bij zijn kersttoespraak tot de Romeinse Curie heeft paus Franciscus maandag heftige kritiek op de bureaucratie in het Vaticaan geuit.

 

Het hoofd van de katholieke kerk somde een waslijst van ‘vijftien ziektes’ op waaraan het kerkbestuur in Rome lijdt, waaronder ‘zich onsterfelijk voelen’, ‘mentale verstarring’, ‘spirituele Alzheimer’ en ‘terrorisme van de roddel’. Een en ander kan er volgens de 78-jarige Argentijn toe leiden de nodige menselijke empathie te verliezen. Hij maande dan ook de Curie aan zich te herpakken ‘in gemeenschap, heiligheid en wijsheid’.

Aan ‘de ziekte van rivaliteit en ijdelheid’ lijden degenen die een titel en benoeming zochten en enkel in zichzelf geloofden. Zij, die een dubbelleven leiden, lijden dan weer aan ‘schizofrenie’.

Volgens de Britse commerciële zender ITV vielen de woorden van de Heilige Vader bij de verzamelde kardinalen, bisschoppen en priesters blijkbaar niet in goede aarde, want het applaus was maar matig.

Bron: Cartoon P-Magazine

Zoek de procedurefout.

46 beklaagden zijn door de Antwerpse correctionele rechtbank vrijgesproken. Ze werden ervan verdacht drie jaar lang op grote schaal cocaïne en heroïne verkocht te hebben in Antwerpen. Niet alle bevelen van de onderzoeksrechter waren geldig, oordeelt de rechter nu. Enkele van de beklaagden juichten uitbundig bij het buitenkomen uit de rechtszaal.

De bende werd vrijgesproken op basis van ongeldige telefoontapbeschikkingen. De onderzoeksrechter legde niet duidelijk genoeg uit waarom de bendeleden moesten worden afgeluisterd, oordeelde de rechter.

"Een telefoontap is natuurlijk een ernstige inbreuk op de privacy", aldus Tim Smet, advocaat van de beklaagden. "Alle taps moesten uit het dossier gehaald worden. Daarop heeft men vastgesteld dat er onvoldoende in het dossier zit om de beklaagden te veroordelen."

Bij het buitenkomen van de rechtszaal juichten enkele beklaagden uitbundig.

 

 
Bron: Cartoon: P-Magazine

Bankrun

.

Bron: P-Magazine

Onkologie

Onkelinx vraagt ontslag Jambon en Francken

(Belga) Neem minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken hun bevoegdheden af. Die oproep lanceerde PS-fractieleidster Laurette Onkelinx vandaag richting premier Charles Michel. "Schep orde in uw regering. Stop met zwijgen, want wanneer dergelijke symbolen op het spel staan, is stilte een fout", stelde Onkelinx.

 

Het was de Franstalige oppositieleidster die de spits mocht afbijten tijdens het debat over de regeerverklaring. "Ik heb het gevoel dat ons land opnieuw voor een turbulente periode staat", zette Onkelinx meteen de toon. "Waarom hebt u de sleutels van ons land aan de nationalisten gegeven?", vroeg ze aan de nieuwe premier, waarbij ze Michel onmiddellijk aan zijn verkiezingsbelofte herinnerde om niet met N-VA in zee te zullen gaan.

Bron: Cartoon P-Magazine

nothing like a free lunch

“Maar politici mogen nog wél gratis de bus nemen” 

Gratis bestaat niet.” Met die slogan maakt de Vlaamse regering kip- kap van het gratisbeleid dat ja- renlang het stokpaardje van de socialisten was. Gedaan met het gratis openbaar ver- voer voor 65-plussers. Geen gratis pakket- ten water en elektriciteit meer. En ook voor een wereldreis – onder het mom van tijds- krediet – hoeft u straks niet meer bij de Vlaamse overheid aan te kloppen. Dat zorgt uiteraard voor gegrom bij de oppositie. 

Bron: P-Magazine
Inhoud syndiceren

Comments